Nowa firma - kapital-poczatkowy

Kapitał początkowy

nowa-firma.com.pl


Z dniem 1 stycznia 1999 r. w życie została wprowadzona reforma, dotycząca realizacji społecznych ubezpieczeń w naszym kraju. Jednym z podstawowych założeń ustawy było wprowadzenie specjalnych kont, które były by indywidualne dla każdego podatnika ZUS. Każde konto było by zasilane środkami, które pierwotnie miały być przeznaczone na nasze przyszłe emerytury. Jednakże struktura kont nie zawiera podstawowej informacji dotyczącej środków, które wpływały na ten właśnie cel przed rokiem 1999. Właśnie z tego powodu, że wiele jest osób które zaczęły pracę jeszcze przed wprowadzeniem reformy, wprowadzono teoretyczna składkę która ma mniej więcej odzwierciedlać środki na na ubezpieczenia społeczne. Mowa tu o tzw. KAPITALE POCZĄTKOWYM – wartości gotówki zgromadzonej na rzecz składki emerytalnej. Jej zadaniem ma być zrekompensowanie kwot wpłacanych na składki przed końcem 1998.


Komu należy się kapitał początkowy?
kapitał początkowy jest przyznawany osobom, które:

  • zostały urodzone po 31.12.1948 r. a do terminu 01.011999 r. przepracowały minimum 6 miesięcy plus 1 dzień.


Obliczanie kapitału nie będzie rozpoczęte, wówczas gdy osoby:

  • nie przepracowały wymaganego okresu minimalnego przed przed 1999r;

  • podlegają warunkom emerytalnym na starych warunkach – osoby urodzone przed przed 1 stycznia 1949 r;

  • zaczęły pracę po dniu 1 stycznia 1999 r – wówczas emerytura opierać się będzie dla nich na zasadach I i II filaru;


Wszystkie dokumenty związane z przepracowaniem okresu przed wejściem reformy emerytalnej, miały swój końcowy termin – 31 grudnia 2006r. Cała wymagana dokumentacja miała być dostarczona do oddziału ZUS. Organ nie miał prawa odmówić złożenia wniosku, nawet jeśli zainteresowany nie zrobił by tego w wymaganym terminie. Brak wyliczenia kapitału początkowego mógłby mieć błędny oddźwięk w wyliczenie prawidłowej wysokości emerytury, do której prawo ma każdy, dla którego nastał okres emerytalny.